SHERPA SUSHI & MOMO TAKEAWAY

colofon

Sherpa sushi & momo takeaway
Momo & Sushi Takeaway
Römerstrasse 74
8404 Winterthur